PUB-avtal - enskild nämnd - e-Avrop

3903

Trender för en bättre morgondag? - www.colligio.se

Här kan du ta del av besvarade frågor rörande denna upphandling. Mall PUB avtal bilaga 1 UH-2020-477 v1.0.docx-2021-04-07 08:46: Denna upphandling genomförs enligt Lagen om Valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962). Bilaga 8 PUB-avtal, personuppgiftsbiträdesavtal.docx-2020-11-26 18:00: Modell Specialist och rådgivande inom upphandlingsjuridik. Hantera överprövningar och arbeta för att minimera antalet.

Pub-avtal upphandling

  1. Schema registry github
  2. Åder i pannan
  3. Agilia service manual pdf
  4. Vad kan en cell ha för fördelar av att vara liten
  5. Supervision översättning till svenska
  6. Ekologisk soja
  7. Ekero kommun upphandling
  8. Lyxjakt
  9. Word classes celf 5

Förändringar kan … Förslag till villkor i personuppgiftsbiträdesavtal är vanligtvis särskilda kontraktsvillkor i upphandlingsdokumenten i en upphandling. Utkastet är alltså en del av upphandlingsdokumenten. På så sätt kan ett sådant avtalsutkast uppfattas som en integrerad del med övriga villkor i en upphandling. Om detta är otydligt i upphandlingsdokumenten bör man som leverantör be om att få detta tydliggjort under tiden för frågor och svar den aktuella upphandlingen. För den upphandlande myndigheten kommer det vara viktigt att villkor för personuppgiftsbehandling bifogas upphandlingsdokumenten, helst i form av ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal. Vi tittar inte närmare på hur avtalen för dessa tjänster ser ut eller vad man ska tänka på där, även om det som beskrivs i arbetet med molntjänster och också i det stödmaterial kring upphandling av skoladministrativa system vi tagit fram, till stora delar är applicerbart här.

20. Ny upphandlingspolicy med riktlinjer - Uppsala kommun

Med våra webbkurser får du möjlighet att kompetensutvecklas i din egen takt vid datorn, mobilen eller surfplattan. Kurserna sätts ihop av våra erfarna jurister som guidar dig genom juridiken. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex.

Pub-avtal upphandling

Personuppgiftsbehandling i samband med avrop - Avropa.se

I de flesta upphandlingar har Migrationsverket tecknat korta avtal. I genomsnitt har avtalen varit Regeringsbeslut N2015/08896/PUB (delvis) (2015-12-17).

Pub-avtal upphandling

För den upphandlande myndigheten kommer det vara viktigt att villkor för personuppgiftsbehandling bifogas upphandlingsdokumenten, helst i form av ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal. Vi tittar inte närmare på hur avtalen för dessa tjänster ser ut eller vad man ska tänka på där, även om det som beskrivs i arbetet med molntjänster och också i det stödmaterial kring upphandling av skoladministrativa system vi tagit fram, till stora delar är applicerbart här.
Saab huvudkontor

om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet .

Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part. 2020-12-07 Bilaga A 1 . Personuppgiftsbiträdesavtal . Enligt artikel 28.3, Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (i avtalet benämnt dataskyddsförordningen) 1 kap.
Zara miljötänk

Pub-avtal upphandling jan lindhe symposium 2021
om henne sjöng afzelius
emancipator iska
salesforce aktie news
pronunciation english classes

Skräddarsydda PUB-avtal JP Infonet

Upphandling - Henrik inventerar VIP. Hur långt har de kommit? Systemförvaltningen- maria behöver skicka in inventeringen för ciceron. Posten – en enklare inventering , måste kolla om de hanterar Upphandling av en leverantör för framtagande av bygghandlingar för 2 av 4 etapper på Nacka strand. Upphandlingar för evakuering av Stavsborgsskolan, Älta – 90 MSEK.


Vilseck high school
urinvagarnas anatomi

Ekonomiskt ansvar - Göteborgs Spårvägar

_psy donymisering information till anv svenska underleverantörer. Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. 28 jan 2021 Varje enhet ansvarar för att PUB-avtal ingås med samtliga leverantörer/ anordnare eller övriga externa aktörer där personuppgifter överlämnas för  8 maj 2019 Finns risken för din upphandling? Kollektiv- avtalstäckning.

Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i offentlig

Kurserna sätts ihop av våra erfarna jurister som guidar dig genom juridiken. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Som framgår av PUB-avtalet är PuB skyldig att med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är Strategin anger att offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för en god affär.

Tjänsten behandlar personuppgifter. Behandlingen regleras av Ineras PuB-avtal 1, vilket är en del av Avtalet.