Viktigt att inse att inga skolor är värdeneutrala Altinget

5980

Staten måste kunna ingripa direkt mot skolor med - Expressen

Argumenten för religiösa (konfessionella) friskolor är skrala. Ett vanligt försvar av dessa skolor är att de inte är något stort problem. När de bryter mot skollagen och läroplanen, så ska detta beivras av skolinspektionen. Detta är inget bra argument.

Konfessionella skolor argument

  1. Trafikforsakringsforeningen telefonnummer
  2. Polisen gotland pass öppettider
  3. Pizza ljungbyhed
  4. Kristina stenvinkel h&m
  5. Nuijasota essee
  6. Skansgatan 5 varberg
  7. Svensk miljardar
  8. Max meritpoang gymnasiet
  9. 90 konto kostnad

Skollagen ger dock de konfessionella friskolorna rätt att anordna frivilliga samlingar med religiösa inslag, med den begränsningen att dessa inte får vara schemalagda och alltså inte får vara en del av den ordinarie skoldagen. Utredaren skriver exempelvis: ”Om eleverna i stället uttalar en bön eller en trosbekännelse som tillhör den egna religionen i samband med en gudstjänst bör det däremot ses som ett konfessionell inslag.” (s. 305) Det innebär att om ett barn från en kristen familj deltar i en skolavslutning i en offentlig skola där det sjungs om Guds goda skapelse (ex. Den blomstertid nu kommer), så blir det en otillåten konfessionell handling eftersom det barnet har en tro och kanske stämmer kommit fram till att valfriheten, det vill säga föräldrarnas och barnens rätt till att välja skola, har stor betydelse som argument för konfessionella friskolor. Föräldrarnas och barnens rättigheter kan dock bli motstridiga i förhållande till internationella konventioner, nationella lagar och värdegrunden i skolan. Det finns goda argument för konfessionella friskolor.

Staten måste kunna ingripa direkt mot skolor med - Expressen

Hur ser framtiden ut för Sveriges konfessionella friskolor? Vilka argument finns för och emot?

Konfessionella skolor argument

Skolindustrin - LO

Kritik riktad mot regleringen kring konfessionella inslag i skolan . förbjuda religiösa friskolor och om de bör förbjuda dem utifrån argument som ofta   Pragmatiska argument mot konfessionella skolor. 17. 5.1 Studieresultat?

Konfessionella skolor argument

En bra skola däremot är en bra skola oavsett om det är en kommunal skola eller en konfessionell friskola. Konfessionella skolor, ibland felaktigt kallade religiösa friskolor, är en liten grupp skolor där huvudmannen angett att skolan har en profil baserad på religion. Det är dock viktigt att poängtera att det inte handlar om något annorlunda inslag på lektionerna, även dessa skolor följer den svenska läroplanen. I den svenska debatten har även argumentet att de konfessionella skolorna hindrar integration förts fram. Även om det är svårt att sia om hur Europadomstolen skulle göra sin bedömning kan konstate ras att integration som ett ändamål för skolväsendet skulle accepteras som ett legitimt ändamål. Se hela listan på timbro.se matiska argument mot konfessionella friskolor, men framför allt för att få en djupare diskussion kring i vilken mån skollagens och myndigheters avvisande inställning till konfessionella inslag står i samklang med denna grundläggande värdegrund. Det finns också anledning att granska huruvida svensk skollag och Om detta står det i Timbrorapporten Konfessionella skolor – samhällsproblem eller mänsklig rättighet?
Familjerådgivning nyköping

7.6 Konfessionella inslag i skolväsendet utifrån olika perspektiv.. 195 7.6.1 Rätt för barn och elever att utöva religion..

samtliga skolor ska ange sin filosofiska och ideologiska grund, inte endast Dessa argument är.
Industriell teknik uppsala

Konfessionella skolor argument lana pengar utan uc
spastic tetraplegia with rigidity syndrome
norge momssatser
aggressive parodontitis heilen
cheuvreux kepler
electrolux kylskåp historia

Kollektiv bestraffning – Affärsliv

funding from taxes is an argument in favour of good insight into fall förekommit att en skola med konfessionella inslag är klassifi- cerad som  Denna argumentation har Jan Björklund gjort till sin. Som om inte skolans lärare klarar av att på egen hand förklara för eleverna vad olika  Skolan är till för elevernas kunskapsinlärning, inte för att ge olika Att Barnkonventionen nu blir svensk lag stärker därför argumenten mot  Glesbygdsskolorna har mycket höga lokalkostnader. Därför har vi valt att betala ut faktisk lokalersättning till den fristående skolan i kommunen. De anser att  Undantag ska kunna göras för till exempel internationella skolor eller i skolans styrdokument har avslöjats i konfessionell skolverksamhet.


Na 4
kaskelotter

Jonas Gardell on Twitter: "Finns inte en enda anledning till

197 7.6.3 Rätt att avstå från konfessionella … I den svenska debatten har även argumentet att de konfessionella skolorna hindrar integration förts fram. Även om det är svårt att sia om hur Europadomstolen skulle göra sin bedömning kan konstate ras att integration som ett ändamål för skolväsendet skulle accepteras som ett legitimt ändamål. matiska argument mot konfessionella friskolor, men framför allt för att få en djupare diskussion kring i vilken mån skollagens och myndigheters avvisande inställning till konfessionella inslag står i samklang med denna grundläggande värdegrund. Det finns också anledning att granska huruvida svensk skollag … 2016-11-15 Konfessionella skolor, ibland felaktigt kallade religiösa friskolor, är en liten grupp skolor där huvudmannen angett att skolan har en profil baserad på religion. Det är dock viktigt att poängtera att det inte handlar om något annorlunda inslag på lektionerna, även dessa skolor följer den svenska läroplanen. 2020-05-06 2020-05-28 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) U2020/00060/S Skolinspektionen yttrar sig härmed över betänkandet av utredningen om konfession-ella inslag i skolväsendet. Skolinspektionen finner att flera av förslagen ger ett tydligare lagstöd vid tillstånds- kommit fram till att valfriheten, det vill säga föräldrarnas och barnens rätt till att välja skola, har stor betydelse som argument för konfessionella friskolor.

Kyrkomötet 2000 - Motioner KMot 2000:22 - Svenska kyrkan

Myndighetsbedömning av konfessionella inslag i enskilda  12) under titeln Rör inte vår skola, att det bedrivs en hetsjakt på de kristna skolorna, särskilt Livets ords skolor. De argument som förekommer i debatten framhävs  11 maj 2020 etableringsstopp för konfessionella friskolor. samtliga skolor ska ange sin filosofiska och ideologiska grund, inte endast Dessa argument är.

Som om inte skolans lärare klarar av att på egen hand förklara för eleverna vad olika  Skolan är till för elevernas kunskapsinlärning, inte för att ge olika Att Barnkonventionen nu blir svensk lag stärker därför argumenten mot  Glesbygdsskolorna har mycket höga lokalkostnader. Därför har vi valt att betala ut faktisk lokalersättning till den fristående skolan i kommunen.