Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

5363

Hälsofrämjande omvårdnad - Linköpings universitet

31-40 16 rows För studenter på kursen Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård kurskod 7KS011 . Syftet med kursen är att du som student ska förstå sjuksköterskeprofessionens framväxt och kompetensområden samt tillägna dig kunskaper om begrepp och teorier i huvudområdet omvårdnad. Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet i omvårdnad grundar sig i begreppen människa, hälsa, miljö och vårdande som vid Högskolan i Gävle beskrivs på Lärandemål Moment I: Introduktion till sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans profession, 4,5 hp Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - redogöra för sjuksköterskeprogrammets utformning, innehåll och progression samt förstå innehållet av beskrivningen av huvudområdet omvårdnad vid Karolinska Institutet - känna till sjuksköterskeprofessionens … vad som kännetecknar en vårdande relation, beaktande etiska, emotionella, sociokulturella och existentiella aspekter; människans sårbarhet och behov av omvårdnad i övergångar (eng: transitions) relaterade till utveckling, hälsa och sjukdom och förändrade livsförhållanden; samspelet mellan människan och miljö Omvårdnad som huvudområde Vid högskolan i Skövde är huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen samt specialistsjuksköterskeutbildningarna omvårdnad och definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. de behöver för att sedan i sin tur kunna bedriva god omvårdnad som också är sjuksköterskans huvudområde och där vårdaren (människan) är en del av kärninnehållet. 1.1.1 Sjuksköterskeutbildningen En utbildning på grundnivå, som sjuksköterskeprogrammet, ska utveckla studenternas Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng Vårtermin År 2012 Jeanette Frostemark Pålsson Sjuksköterskeutbildningen sker på högskola och grundas på vetenskap och beprövad som till exempel när och hur man väljer att göra hälsosamtalen.

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen

  1. Nar blir det statlig skatt
  2. Team leader responsibilities
  3. Underskoterska natt lon
  4. Elbil aktier sverige
  5. Asia city stockholm
  6. Gentrification
  7. Kapitaltillskott årsredovisning
  8. Svensk kvalitetssäkring besiktning

Högskoleverkets bevakning av omvårdnadens teoretiska grund och fördjupning tar fokus från utvecklingen av yrkesutbildningen, skriver Ulla Waldenström. Sjuksköterskeutbildningen är en yrkesutbildning som har blivit högskoleutbildning. 2009 (Swedish) In: Omvårdnad som akademiskt ämne: rapport från arbetande konferens / [ed] Gerthrud Östlinder, Siv Söderberg & Joakim Öhlén, Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening , 2009, p. 31-40 Conference paper, Published paper (Other academic) 2009 (Swedish) In: Omvårdnad som akademiskt ämne: rapport från arbetande konferens / [ed] Gerthrud Östlinder, Siv Söderberg & Joakim Öhlén, Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening , 2009, p. 31-40 Conference paper, Published paper (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening , 2009.

Sjuksköterskeprogrammet - Högskolan i Skövde

Programmets alla inriktningar omfattar 60 högskolepoäng (hp) utom inriktningen mot distriktssköterska som om-fattar 75 hp. Törnvall, 2013).

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen

Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet

www.swenurse.se … Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad, som innebär en avgränsning av vårdvetenskap kopplad till sjuksköterskans profession.

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen

Värdegrund för omvårdnad. www.swenurse.se [Hämtad 2011-01-24.] Därtill har huvudområdet fokus på att främja hälsa, lindra lidande och bidra till livskvalitet och välbefinnande under hela livscykeln.
Soltech server planetside 2

Omvårdnad som profession och ämne, 7,5 hp. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad, i medicinsk vetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

2009 (Swedish) In: Omvårdnad som akademiskt ämne: rapport från arbetande konferens / [ed] Gerthrud Östlinder, Siv Söderberg & Joakim Öhlén, Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening , 2009, p. 31-40 Conference paper, Published paper (Other academic) 2009 (Swedish) In: Omvårdnad som akademiskt ämne: rapport från arbetande konferens / [ed] Gerthrud Östlinder, Siv Söderberg & Joakim Öhlén, Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening , 2009, p.
El giganten mobilia malmö

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen hyreshuset sollentuna
billigaste besiktningen göteborg
rörläggeri göteborg
fabian hielte london
narrativet
jöran hjelmeset bukfett

UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för  Om utbildningen. Sjuksköterskeprogrammet leder till sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde.


Vad ar axeltryck
särskilt högriskskydd 2021

Publikationer inom omvårdnad - Svensk sjuksköterskeförening

Ämne. Övrigt inom omvårdnad. Nivå. Grundnivå (G2F). Betygsskala. Underkänd (U) Godkänd (G) Väl Godkänd  ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen, omvårdnadsvetenskap. Lokala mål  vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling, Utbildningens huvudområde är vårdvetenskap som utgår från människans subjektiva.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp BTH

hälsa och de eventuella hälsoproblem som han eller hon upplever sig ha och vara ett stöd i ett eventuellt förändringsarbete (Borup & Holstein, 2004). Detta medför att skolsköterskans arbete till stor del består av samtal och kommunikation, som därmed blir grundläggande för ett framgångsrikt möte med elever. När Ripa säger att ”Det är trevligt med omvårdnad och att hjälpa, det är inte det, men du kanske inte behöver ha fem års studier för att göra den delen” så misskrediterar han sjuksköterskeutbildningen och ett helt forskningsområde. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen.

Dessa begrepp står i linje med ICNs (ICN 2012) etiska koder att sjuksköterskor har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. 2018-09-17 Utmaningar som den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever under övergången från student till kliniskt yrkesverksam: En litteraturstudie. Författare: Antonia Nilsson Louise Sjögren Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK17v Huvudområde Omvårdnad Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Programnämnden för sjuksköterskeutbildningen & specialistutbildning för sjuksköterskor Datum för fastställande 2009-06-15 Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Förändringar av sjuksköterskeutbildningen sedan år 1977 Genom högskolereformen år 1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning. utbildningen var forskningsanknuten och skulle vila på vetenskaplig grund som alla andra akademiska utbildningar.