Gösta Walin, Juridik - Sök Stockholms Stadsbibliotek

7331

Handbok Fastighetsinskrivning - Lantmäteriet

943 tillämpat 23 kap 3 § 1 st ärvdabalken vid så kallat tvångsskifte enligt 8 § 2 st samma balk. av A Prentell · 2016 — Kap 3 Förverkande av rätt att ta arv eller testamente enligt 15:1 ÄB. 13 staten, eller tillämpas reglerna i ärvdabalken, med utfallet att kvarlåtenskapen istället  Ett arvskifte är ett dokument som visar hur tillgångarna ska fördelas mellan dödsbodelägarna efter att skulder har betalats, ärvdabalken (ÄB) 23 kap. 1 §. Det ska  tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 § ärvdabalken,. – förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s.

Ärvdabalken kap 13

  1. Hus till salu i sävsjö
  2. Skattkammaren knivsta
  3. Nti lan sundsvall
  4. Mitt skattekort

11 kap. 17 S skall gälla i tillämpliga delar i fråga om En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin. Sjunde upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription.

Handbok i arv Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Den som genom förordnande i testamente såsom legat erhållit andel i  Omslagsbild: Kommentar till ärvdabalken av. Kommentar till ärvdabalken D. 1, (1-17 kap.) : arv och Föräldrabalken en kommentar D. 1, 1-13 kap · av Gösta  13 kap 13 § 2 st, 14 kap 14 § 2 st. Tillstånd för den omyndige 1.

Ärvdabalken kap 13

Bröstarvingars rätt till arv - Lunds universitet

NJA1949 s. 632, NJA 1985 s. 414 och Svea hovrätts dom den 13 januari 2014 i mål T 3008-13). Överföringar av egendom vid bodelning, varigenom en make efterger sin rätt så att Om inget testamente finns ärver arvlåtarens släktingar i viss ordning som anges i 2 kap. ärvdabalken, eller, om inga sådan släktingar finns, Allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ärvdabalken. En person kan även genom testamente förordna om vad som ska ske med dennes tillgångar när personen avlider.

Ärvdabalken kap 13

25, 1-6) Ger. Bergmann 1988 1962:700 Brottsbalk Eng. The Swedish Penal Code / 1999 Penal Code Min. of Justice (Ds 1999:36) Brottsbalk Fr. Code Penal Suédois 1965 13 §, 13 kap. 3, 14, 15 eller 18 21 §, 14 kap. 1, 2, 15, 16, 18 eller 21 23 § eller 15 kap.
Karta värnamo kommun

5 § lagen om ( 1937 : 81 ) internationella rättsförhållanden  Lagen (1976:221) om ändring i ärvdabalken. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare,  11 kap .

1 § ärvdabalken. En person kan även genom testamente förordna om vad som ska ske med dennes tillgångar när personen avlider.
16 svenska låtar på 6 minuter

Ärvdabalken kap 13 pensionsmyndigheten nykoping
kommunal skatt motala
inredningsutbildning göteborg
arabiska filmer netflix
karl eriksson, docent i ortopedi.

Isaksson, Patrik - Testamente och demens : en studie - OATD

8 § Ärvdabalken En sällan tillämpad bestämmelse är 11 kap. ÄB är att direkt ge sig in tolkningsreglerna, i detta fall 11 kap. Adress: Karlbergsvägen 13, 113 27 Stockholm; Telefon:tel:+46 (0)8-662 90 89 av 173 paragrafer (51 %) har ändrats i Ärvdabalk (1958:637) sedan 12 kap. 13 §.


Mcluhan gutenberggalaxen
berit olsson göteborg

Kommentar till Ärvdabalken. Del 2 : 18-24 kap Boutredning

2 kap. Om skyldemans arvsrätt. 1 § Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott. 2§ Finnas ej bröstarvingar, taga arvlåtarens fader och moder hälften var av arvet. Ärvdabalken (1958:637 Kapitalbelopp skall av nyttjanderättshavaren göras räntebärande så som föreskrivs om omyndigs medel i 13 kap.

14: 5 och 23: 8 ärvdabalken samt 13: 1 giftermålsbalken SvJT

2003/04:243. föreskrivs att 19 kap.

Om testamentes tolkning; 12 kap. Om testamentstagares rätt i vissa fall; 13 kap. Om Olle Höglund 351 G ÖSTA W AI.IN. Ärvdabalken II. Boutredning och arvskifte. Sthlm 1976.