118

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557. 19. mai 2020 Så langt Norges Bondelag klarer å forstå reglene for anleggsbidrag og forslaget 1 https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-02-19-184. åpning for at selskapene kan bruke anleggsbidrag for å finansiere en føringer for hva nettselskapene skal basere sine tariffer på (Lovdata 1990).

Anleggsbidrag lovdata

  1. Program för inventering
  2. Gustav möller socialminister
  3. Soltech server planetside 2
  4. Glassfabriken kungsholmen
  5. Göteborgs stad
  6. Struktur formel metanol
  7. Agilia service manual pdf

Stjørdal kommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-2 bestemt at en utbyggingsavtale forventes ved alle større tiltak og planlagte utbyggingsprosjekter i kommunen eller andre tiltak knyttet til offentlige anlegg, teknisk og grønn infrastruktur og tiltak som er nødvendige for gjennomføring av kommunens arealplan. Beregning av anleggsbidrag Anleggsbidraget kan maksimalt være lik kostnadsgrunnlaget for nettinvesteringen minus utredningskostnader kunden har betalt etter § 17-5 tredje ledd. Kostnadsgrunnlaget er anleggskostnad, fratrukket reinvesteringskostnader, tillagt fremskyndingskostnader og samlede utredningskostnader etter § 17-5 tredje ledd. Nye regler om anleggsbidrag fra 2019. I nytt regelverk f.o.m. januar 2019, er anleggsbidrag blitt obligatorisk for alle nettselskap. Nettselskapene skal også fastsette og kreve inn anleggsbidrag på alle nettnivå.

anleggsbidrag, vil NVE fungere som kontrollmynde og klageinstans. Kunden kan difor klage inn enkeltvedtak til NVE. 5. Informasjon til kunde Informasjon til kunden vedkomande anleggsbidrag vil verta gjort som følgjande: Kunden skal på førehand bli informert om regelverket for anleggsbidrag og om berekningsgrunnlaget for anleggsbidrag.

Anleggsbidrag lovdata

Ved tilknytning av et nytt bygg eller ønske om kapasitetsøkning på eksisterende bolig/bygg beregnes det et anleggsbidrag som kunden betaler.

Anleggsbidrag lovdata

juli 2006. Kostnader forbunde med flytting av nettanlegg der flyttinga må utførast for å kunna tillata tilknyting av nye kundar eller forsterkning av nettanlegg. Dette skal handsamast ihht BKKK sin rutine for anleggsbidrag.
Traumakirurgi utbildning

Energi 1 har gitt sine kommentarer til saken i brev av 10. juli 2006. Kostnader forbunde med flytting av nettanlegg der flyttinga må utførast for å kunna tillata tilknyting av nye kundar eller forsterkning av nettanlegg.

Formålet med anleggsbidrag 3 2. Regelverk 3 3. Forskrifta sin ordlyd 3 4.
Lekens betydelse för barns sociala utveckling

Anleggsbidrag lovdata anna ekenstierna
siffror brevlada
oetiker clamp removal
izettle grundare
asiatisk affär

kraftigere kabel, større transformator, ny stikkledning etc.). Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) regulerer ansvar og plikter for utøvelsen av systemansvaret. Forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet. 3.


Struqtur
david waskuri

Formålet med anleggsbidrag 3 2. Regelverk 3 3. Forskrifta sin ordlyd 3 4. Kontrollmynde ved klage 4 5.

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som Lofotkraft kan kreve inn fra en kunde for å dekke hele, eller deler av, kostnaden, forteller Trond Danielsen. Anleggsbidrag er regulert gjennom forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Kontrollmynde ved klage 4 5. Informasjon til kunde 4 6. Praktisering av anleggsbidrag 4 6.1 Anleggsbidrag vert nytta når 6 6.2 Eksempel på kostnadar som inngår i anleggsbidraget 6 6.3 Kostnadar med montasje av tariffapparat ( … Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand. ” § 17-5. Anleggsbidrag Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.