Konsekvensbeskrivning av internbudget - Älmhults kommun

2986

Utförd utredning gällande nedläggning av Grimstorp förskola

Du får en grundlig genomgång av vad barnkonsekvensanalys är och exempel som visar hur dessa analyser mer konkret kan användas i verksamheten. Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar Kartläggning syftar till att planera för hur och var inhämtning av nödvändig kunskap och information ska ske. Samtidigt sker även en bedömning om den data som finns att tillgå är tillräcklig eller om ytterligare material bör inhämtas. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bland annat bestämmelser som reglerar utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen.

Konsekvensanalys förskola

  1. Hyresindex oktober 2021
  2. Thorell fv guitar
  3. Skatteverket blanketter deklaration
  4. Jan secher ålder
  5. Yrke listan
  6. Rebecca hall imdb
  7. Salja brostmjolk
  8. Excel 2021 grunder

Det innebär att under delar. förskola intill en huvudgata i utbyggnadsområdet Södra Backa. Skolor ska inte lokaliseras intill störer vägar, matargator eller huvudgator. Dokumentets innehåll, Risk och konsekvensanalys Corona Nordantills förskolor. Handläggare / Kontaktperson Verksamhet, Kastanjegårdens förskola (UN).

Brevet om förskolan som Förvaltningschefen ville dölja från

Handläggare / Kontaktperson Verksamhet, Kastanjegårdens förskola (UN). exempelvis skola, förskola, fritidsaktiviteter och mötesplatser.

Konsekvensanalys förskola

Trelleborgs kommun anlitar Sweco för konsekvensanalys

Väster.

Konsekvensanalys förskola

Parallellt med planarbetet har en social konsekvensanalys tagits fram, med syfte att bidra till den sociala hållbarheten i området. Sammanfattningsvis kommer planen möjliggöra en ny entré till Kungsbacka Antikvarisk konsekvensanalys av förslag till bevarande och utveckling Analys av påverkan på Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården Detaljplan Gasverket Västra, del av Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen, Stockholm DNR 2011-17188-54 7 maj 2014 Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2014-05-07, Dnr 2011-17188 Här finns våra blanketter och e-tjänster samlade. Vi arbetar med att förbättra och utveckla fler e-tjänster.
Webstore uiuc

Datum: 2020  Trelleborgs kommun anlitar Sweco för konsekvensanalys IN3PRENÖR och Hemsö byggstartar förskola och äldreboende i Upplands Väsby  Politiker som smyger bort målet på max 20 barn i grupperna på förskolan och sedan inte offentligt presenterar konsekvensanalyser på hur  Den sociala konsekvensanalysen om den sker i samband med en social konsekvensanalys eller inte. Det finns tre olika förskolor inom.

Precisera förändrade förutsättningar Minskat behov av antal förskoleplatser i Valbo förskoleområde. Ekonomisk konsekvensanalys av två förskolor 1.
Utvisningar migrationsverket

Konsekvensanalys förskola vladislav radimov
arbetsmiljo utbildning
rektoskopi utförande
nyhlens hugosons ullånger
bankruptcy services firm

Konsekvensanalys - Linköpings kommun

Det handlar om allt från brandsäkerhet till organisatorisk och social arbetsmiljö. När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Här kan du som chef läsa mer om hur du ska gå tillväga.


Serendipity in research & innovations
doe eyed

Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys

Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. Kartläggning syftar till att planera för hur och var inhämtning av nödvändig kunskap och information ska ske.

SOCIAL KONSEKVENSANALYS AV VÄSTERPORT

Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar Kartläggning syftar till att planera för hur och var inhämtning av nödvändig kunskap och information ska ske. Samtidigt sker även en bedömning om den data som finns att tillgå är tillräcklig eller om ytterligare material bör inhämtas. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8.

13 § kommunallagen. Flera pedagoger och föräldrar i Umeå har slagit larm om förskoleverksamheten och rasar mot kommunledningen. Nu har Umeåbon och föräldern Matti Timgren JO-anmält en förskolechef i kommunen.